Dla nauczycieli

Ciekawe strony

O KSIĄŻKACH:

Nauczyciele

Czasopisma dla nauczycieli

LITERATURA online (portale udostępniające pełne teksty literatury polskiej i obcej):

 

AFORYZMY, ZŁOTE MYŚLI

 

TAM UDZIELĄ CI POMOCY !!!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skierniewice, ul. Senatorska 10

tel. 46 833 28 28

www.poradnia-skierniewice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

tel./fax: 046 834 59 47; 046 833 45 14
e-mail: pcpr@powiat-skierniewice.pl

soc@powiat-skierniewice.pl

 

Komenda Miejska Policji Skierniewic

ul. Jana III Sobieskiego 69

tel. 997 lub 112
Pomarańczowa linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym  i rodziców pijących nastolatków  tel.0801140068

Niebieska linia– ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie tel.0801120002

Europejski telefon zaufania: 116 111 www.116111.pl.

Przy telefonach dyżurują psychologowie z fundacji Dzieci Niczyje.

Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00

 

http://www.kidprotect.pl/ – na tej stronie znajdziesz informacje o Fundacji Kidprotect.pl  i dowiesz się, że fundacja działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym  zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości.

http://www.przemocwszkole.org.pl/  znajdziesz tu cenne źródło wiedzy o zagrożeniach  w Internecie! Strona dotyczy powstrzymywania zjawiska przemocy rówieśniczej.

http://www.dzieckowsieci.pl/  Jest to strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ma pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zwiększyć świadomość dzieci i dorosłych na temat zagrożeń internetowych i skutecznych metod przeciwdziałania im.