Dla rodziców

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. o godz 12:00

Ciekawe strony

DOPALACZE kradną życie

Porady dla rodziców

O KSIĄŻKACH:

 

TAM UDZIELĄ CI POMOCY !!!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skierniewice, ul. Senatorska 10

tel. 46 833 28 28

www.poradnia-skierniewice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

tel./fax: 046 834 59 47; 046 833 45 14
e-mail: pcpr@powiat-skierniewice.pl

soc@powiat-skierniewice.pl

 

Komenda Miejska Policji Skierniewice

ul. Jana III Sobieskiego 69

tel. 997 lub 112

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi – www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php

www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=6&id=29

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – http://komisja.pl/

 

WODN Skierniewice – http://www.wodnskierniewice.eu/

 

Pomarańczowa linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym  i rodziców pijących nastolatków  tel.0801140068

Niebieska linia– ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie tel.0801120002

Europejski telefon zaufania: 116 111 www.116111.pl.

Przy telefonach dyżurują psychologowie z fundacji Dzieci Niczyje.

Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00

 

http://www.kidprotect.pl/ – na tej stronie znajdziesz informacje o Fundacji Kidprotect.pl  i dowiesz się, że fundacja działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym  zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości.

http://www.przemocwszkole.org.pl/  znajdziesz tu cenne źródło wiedzy o zagrożeniach  w Internecie! Strona dotyczy powstrzymywania zjawiska przemocy rówieśniczej.

http://www.dzieckowsieci.pl/  Jest to strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ma pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zwiększyć świadomość dzieci i dorosłych na temat zagrożeń internetowych i skutecznych metod przeciwdziałania im.
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow/prawa-rodzicow-2.html prawa rodziców

http://www.arrupe.org/doc/EKPiOR.pdf  Europejska Karta Praw  i Obowiązków Rodziców