Dla uczniów

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz 12:00

CIEKAWE STRONY

http://sieciaki.pl/  to strona dla młodych użytkowników Internetu. Zawiera porady dotyczące bezpiecznego poruszania się w Sieci oraz porady dotyczące użytkowania komputera (hardware/ software). Można ściągnąć i zainstalować Sieciaka. Oprócz tego znajdziecie strefę rozrywki i muzyki, a także poradę tygodnia oraz katalog ciekawych i bezpiecznych stron.

www.zyraffa.pl – ciekawe quizy i krzyżówki dla dzieci 6-letnich i starszych
www.matematykadladzieci.pl– łatwa nauka matematyki

Portal Język polski – materiały dla uczniów przyporządkowane do menu: „Wiedza” (epoki literackie, lektury szkolne, teksty wierszy, informacje o pisarzach i poetach), Umiejętności (jak pisać wypracowania, testy czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia, porady, zadania, wskazówki dot. recytacji) Egzaminy (sprawdzian klas szóstych, egzamin gimnazjalny, matura);

Internetowy polski słownik biograficzny – biografie sławnych Polaków    i wydarzenia historyczne;

Językowe dylematy – stosowanie poprawnej polszczyzny i rozwiązywanie dylematów językowych;

Narodowe Centrum Kultury upowszechnianie muzyki, teatru, filmu, sztuki, literatury; informacje o projektach i kampaniach społecznych związanych z upowszechnianiem kultury;

Symulacje komputerowe zjawisk i doświadczeń fizycznych;

O KSIĄŻKACH:

 EDUKACJA. Portale i serwisy edukacyjne:

LITERATURA online (portale udostępniające pełne teksty literatury polskiej i obcej):

 

 

TAM UDZIELĄ CI POMOCY !!!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skierniewice, ul. Senatorska 10

tel. 46 833 28 28

www.poradnia-skierniewice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

tel./fax: 046 834 59 47; 046 833 45 14
e-mail: pcpr@powiat-skierniewice.pl

soc@powiat-skierniewice.pl

 

Komenda Miejska Policji Skierniewice

  1. Jana III Sobieskiego 69

tel. 997 lub 112
Pomarańczowa linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym  i rodziców pijących nastolatków  tel.0801140068

Niebieska linia– ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie tel.0801120002

Europejski telefon zaufania: 116 111 www.116111.pl.

Przy telefonach dyżurują psychologowie z fundacji Dzieci Niczyje.

Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00

 

http://www.kidprotect.pl/ – na tej stronie znajdziesz informacje o Fundacji Kidprotect.pl  i dowiesz się, że fundacja działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym  zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości.

http://www.przemocwszkole.org.pl/  znajdziesz tu cenne źródło wiedzy o zagrożeniach  w Internecie! Strona dotyczy powstrzymywania zjawiska przemocy rówieśniczej.

http://www.dzieckowsieci.pl/  Jest to strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ma pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zwiększyć świadomość dzieci i dorosłych na temat zagrożeń internetowych i skutecznych metod przeciwdziałania im.