Oferta

Zapraszamy do klasy III

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Proponujemy:

 • Zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego, języka polskiego
 • Naukę języków obcych(niemieckiego i angielskiego) według stopnia zaawansowania
 • Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę

Wszystkim uczniom oferujemy:

w zakresie dydaktyki:

 1. Nauka odbywa się w mało licznych klasach.
 2. Nowoczesne metody nauczania, w których wykorzystywane są różne formy i środki dydaktyczne.
 3. Udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych.
 4. Dostosowanie metod i wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne.
 6. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych.
 7. Szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.
 8. Zajęcia sportowe: gry zespołowe, tenis stołowy, dla chętnych bezpłatne zajęcia na basenie, lodowisku.
 9. Wykwalifikowaną, zaangażowaną, odpowiedzialną i życzliwą kadrę pedagogiczną.
 10. Urozmaicony atrakcjami rok szkolny.

  w zakresie opieki i wychowania:

 1. Zajęcia z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym.
 2. Zajęcia na świetlicy szkolnej.
 3. Wieczorki klasowe, wyjazdy do kina i teatru, wycieczki, biwaki integracyjne, udział w ciekawych imprezach kulturalnych.
 4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych, pracy Samorządu Uczniowskiego.
 5. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 6. Udział w projektach i kampaniach społecznych.
 7. Smaczne i tanie obiady przygotowywane na miejscu w stołówce szkolnej.
 8. Zajęcia sportowe, artystyczne, rekreacyjne w dni wolne od zajęć. dydaktycznych.
 9. Naukę w miłej, sympatycznej atmosferze

w zakresie wyposażenia:

 1. Rozbudowaną bazę dydaktyczną i sportową.
 2. Pracownię komputerową z dostępem do Internetu.
 3. Klasy wyposażone w sprzęt audio wideo, telewizory LCD.
 4. Bezpieczne i przestronne pomieszczenia do nauki oraz wypoczynku podczas przerw.
 5. Uczniowski radiowęzeł i gazetka szkolna dla wszystkich zainteresowanych dziennikarstwem.
 6. Sieć Wi – Fi w całej szkole (możliwość korzystania podczas przerw z Internetu).
 7. Sklepik szkolny.
 8. Stołówkę szkolną.

Dodatkowo dla Rodziców oferujemy:

 • Wsparcie specjalistów.
 • Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.
 • Stały kontakt osobisty i telefoniczny wychowawcy z rodzicem.

Zapraszamy uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, orzeczoną niepełnosprawnością(fizyczną i umysłową w stopniu lekkim). W przyjaznej atmosferze pedagogów i rówieśników będziesz mógł/mogła uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami psychofizycznymi.