Kalendarium

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 • 20 września 2017 r. – Organizacyjne zebranie z rodzicami.
 • 19 grudnia 2017 r. – Śródroczne zebranie z rodzicami/ informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze roku szkolnego 2017/2017r.
 • 25 stycznia 2018 r. – Śródroczne zebranie rodziców – podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły w I półroczu
 • 16 maja 2018 r. – Śródroczne zebranie z rodzicami/ informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze rok szkolnego/roczne 2017/2018r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2017 r.

(podstawa prawna:

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)oraz przepisy wydane na podstawie art.47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 9)
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe 15 – 28 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

(podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Rekolekcje Wielkopostne
5 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I – II 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły:

 • 13 października 2017r.
 • 10 listopada 2017r.
 • 22 grudnia 2017r.
 • 28 marca 2018r.
 • 30 kwietnia 2018r.
 • 2 maja 2018r.
 • 4 maja 2018r.
 • 1 czerwca 2018r.

HARMONOGRAM IMPREZ i UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2017/2018

Lp. Temat uroczystości, imprezy Termin Osoby odpowiedzialne
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017 dyrektor Szkoły,  wychowawcy klas
2. Europejski Dzień Języków Obcych 26.09.2017 zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych
3. Dzień Chłopaka (zabawy i imprezy klasowe) 29.09.2017 wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
4. Dzień Edukacji Narodowej/ otrzęsiny kl. I LO 12.10.2017r. Rada Samorządu Uczniowskiego
5. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 09.11.2017r. dyrektor szkoły, nauczyciele historii
6. Mikołajki szkolne/turniej mikołajkowy 06.12.2017r. wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
7. Jasełka, wigilia szkolna/klasowa 19.12.2017r nauczyciele religii, Samorząd Uczniowski
8. Dzień Bezpiecznego Internetu 02.2018r. wychowawcy klas
9 Dzień Kobiet 08.03.2018r. wychowawcy klas
10. Walentynki w szkole 14.02.2018r. Samorząd Uczniowski
11. Święto Wiosny/ Dzień Ziemi 21.03.2018r. Samorząd Uczniowski
12. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja 27.04.2018r. nauczyciele historii
13. Dzień Dziecka ( imprezy sportowo-rekreacyjne). 29.05.2018r. wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
14. VII Szkolny Dzień Profilaktyki „Śniadanie daje moc” 10.06.2018r. wychowawcy klas, P.Felczyński
15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r. Dyrektor Szkoły, wyznaczeni nauczyciele