Rekrutacja

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Milenium w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

 TERMINY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 • składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w przypadku naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018r. do dnia 20 czerwca 2018 godz. 12:00,
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru), o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 22 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018 godz. 12:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa wyżej oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 12 lipca 2018 do godz. 12:00,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 godz. 12:00,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 lipca 2018 godz. 12:00.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY (800 – 1500).

Wszystkie informacje na temat rekrutacji dostępne są w : Zarządzenie ŁKO nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów rekrutacji

KLASA HUMANISTYCZNA  – I A

IMG_20150623_120504

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • język angielski,
 • historia

Przedmioty uzupełniające:

przyroda,

edukacja filmowa.

Absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego i rozpoczęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia angielska, filologia polska, historia, historia sztuki, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna, prawo, administracja, filmoznawstwo, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego, reżyseria, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia.

KLASA SPOŁECZNO PRAWNA – I B

DSCN0008

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • geografia lub historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające:

przyroda,

edukacja prawna.

             Absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego i rozpoczęcia studiów na kierunkach: prawnych, i administracyjnych, geografii, historii, europeistyka, politologia, polityka społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe.

KLASA PRZYRODNICZA – I C

DSCN0020

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • biologia lub chemia.

 

Przedmioty uzupełniające:

przyroda.

             Absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego i rozpoczęcia studiów na kierunkach: chemicznych i matematyczno – przyrodniczych, medycznych.

Zapraszamy uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, orzeczoną niepełnosprawnością(fizyczną i umysłową w stopniu lekkim). W przyjaznej atmosferze pedagogów i rówieśników będziesz mógł/mogła uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami psychofizycznymi.

images