Opłaty

OPŁATY

WPISOWE :   nie jest pobierane.

CZESNE :  150 PLN / miesiąc

Czesne obejmuje:

 • zajęcia wychowawczo – opiekuńcze prowadzone w oparciu o podstawę programową MEN,
 • realizację programu autorskiego dla dzieci od 2 do 3 lat,
 • naukę języka angielskiego,
 • naukę religii za zgodą rodziców,
 • zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia terapeutyczne z logopedą oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • opiekę pedagoga,
 • warsztaty plastyczne,
 • zajęcia rytmiczne i umuzykalniające,
 • naukę gry w szachy,
 • różnorodne zajęcia sportowe,
 • zabawy z komputerem,
 • wszystkie pomoce do zajęć.

 WYŻYWIENIE:

 • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 8 PLN / dzień 
 • Istnieje możliwość wykupienia posiłków w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka (np. obiad i podwieczorek w cenie 6 PLN)
 • Koszty posiłków są odliczane podczas nieobecności dzieci w przedszkolu.
 • Wyżywienie dla dzieci przygotowywane jest na miejscu w oparciu o nowocześnie wyposażoną własną kuchnię. Menu jest zróżnicowane i przygotowywane w oparciu o zasady zdrowego żywienia oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.