Plan dnia

  700 – 800 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw zgodnych z ich zainteresowaniami i zdolnościami.

800 – 1300 Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

800 – 900  Czynności porządkowe. Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Śniadanie – kształtowanie nawyków kulturalnych i zdrowotnych. przez nauczyciela).

  900 – 920 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

  920– 1000 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych. Prowadzenie  obserwacji pedagogicznych.

 1000 – 1020 Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 1020 – 1120 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, społeczne, prace gospodarcze, ogrodnicze. Spacery, wycieczki.   

 1120 – 1140 Czynności samoobsługowe i higieniczne. I część obiadu – kształtowanie nawyków kulturalnych i zdrowotnych.

 1140 – 1220 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych Prowadzenie  obserwacji pedagogicznych. Koncerty, teatrzyki.

  1220 – 1300  Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. II część obiadu – Kształtowanie nawyków kulturalnych i zdrowotnych.

 1300 – 1430 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, oglądanie filmów. Zabawy z inicjatywy dzieci lub kierowane przez nauczyciela. Spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie.

 1430 1600   Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek – Kształtowanie nawyków kulturalnych i zdrowotnych. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Rozchodzenie się dzieci. Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców.