Oferta

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  NOVUM

o uprawnieniach szkoły publicznej w Skierniewicach,

Wańkowicza 9, tel. 46 833 28 85

rozpoczęła swoją działalność od 01.09.2015

Szkoła jest BEZPŁATNA !!!

Jesteśmy szkołą otwartą na ucznia. Pomagamy uwierzyć   we własne siły. Uczymy na poziomie potrzeb  i możliwości. Doskonale przygotowujemy każdego wychowanka do kolejnego etapu edukacyjnego. Odkrywamy to, czego w uczniu nie odkryli inni.

   Zapewniamy Twojemu dziecku bezpieczeństwo i kameralne warunki nauki.

Bezpłatna oferta edukacyjna:

 • program zajęć zgodny z podstawą programową MEN,
 • język angielski we wszystkich klasach w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
 • zajęcia plastyczne prowadzone przez artystę plastyka,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia sportowe i zajęcia na basenie,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia z religii,
 • indywidualna opieka pedagoga szkolnego,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  dla uczniów z kl.  I – VIII
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego  i matematyki w kl. IV – VIII
 • udział w spotkaniach z ciekawymi gość

Bogata oferta płatnych zajęć dodatkowych:

 • koło niemieckiego i j. rosyjskiego,
 • kółko plastyczne i graficzno – multimedialne,
 • kółko dziennikarskie i polonistyczne,
 • kółko teatralne,
 • koło sportowe,
 • koło taneczne,
 • koło fotograficzno – turystyczne,
 • koło szachowe,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej  w godz. 700 – 800 i 1230 – 1700 wraz z odrabianiem lekcji,
 • wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze oraz biwaki integracyjne,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta i w okolicy.

Wy wybieracie najlepszą ofertę dla Waszych dzieci! Zapraszamy uczniów do klas  I – VIII

NOVUM czeka na Twoje dziecko!