Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/ 2016

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2015 r.

(podstawa prawna;

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

 

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2016 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

4.

Rekolekcje wielkanocne

 

7 – 9 marca 2016 r.
 

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016

(podstawa prawna;

§ 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

7.

 

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2016

§ 3 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( na pods. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły:

  • 13 października 2017r.
  • 10 listopada 2017r.
  • 22 grudnia 2017r.
  • 28 marca 2018r.
  • 30 kwietnia 2018r.
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r.
  • 1 czerwca 2018r.

 

HARMONOGRAM IMPREZ, UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

 

 

Tematyka

 

DATA

 

ODPOWIEDZIALNI

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2015/2016 1 września 2015 r.   Dyrektor , wychowawcy klas

 

 

„Bezpieczna droga do szkoły” – spotkanie z funkcjonariuszem KMP

 

10 września 2015

 

wicedyrektor

 

Warsztaty ekologiczne „Przyjaciele planety Ziemi”  – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Skierniewicach

 

23 września 2015 r.

 

nauczyciel świetlicy

 

Festyn „Zmieniając nawyki, chronisz Ziemię i klimat”  – Biblioteka Miejska

 

5 października  2015

 

Wychowawca klasy I

 

Dzień Edukacji Narodowej – Pasowanie na ucznia klasy I

 

13 października 2015 r.

 

wychowawca klasy I

 

Halloween w szkole

 

30  października 2015

 

nauczyciele j. angielskiego

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

 

5 listopada 2015

 

wychowawcy klasy I, III

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości we współpracy z Gimnazjum Społecznym Milenium

 

 

10 listopada 2015 r.

 

nauczyciel historii

I ty możesz zostać Świętym Mikołajem – impreza połączona ze zbiórką karmy dla schroniska dla zwierząt

 

 

4 grudnia 2015 r.

 

nauczyciel świetlicy

 

Jasełka szkolna we współpracy z Przedszkolem Społecznym w Skierniewicach

 

21 grudnia 2015 r.

 

wychowawcy klas

 

Bal karnawałowy

 

 

 

22 stycznia 2016 r.

 

wicedyrektor

 

 

Walentynki – Dzień Przyjaźni i Życzliwości

 

12 lutego 2016 r.

 

nauczyciel świetlicy

 

Święto Wiosny – imprez środowiskowa związana z promocją szkoły

 

 

21 marca 2016 r.

 

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

 

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

 

30 kwietnia 2016r.

 

nauczyciel historii

 

Dzień  Rodziny – sportowy piknik rodzinny

 

 

26 maja 2016

 

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy klas

 

Szkolny Dzień Profilaktyki

 

10 czerwca 2016r.

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

24 czerwca 2016 r

 

 

dyrektor szkoły