Nauczyciele

Barbara Lipińska – dyrektor

Mariola Kamińska – wicedyrektor, nauczyciel chemii, biologii

Maria Krupa – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Małgorzata Tarnowska –  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

Wiesława Seligowska – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV

Maciej Lipiński – nauczyciel j.polskiego, historii, wychowawca klasy V

Paweł Felczyński – nauczyciel zajęć technicznych, przyrody, wychowawca klasy VI

Monika Klepaczko-Gorczyca – nauczyciel geografii, wychowawca klasy VII

Aleksandra Szaleniec – historia

Hilary Górski – nauczyciel informatyki

Monika Zdzieszyńska – nauczyciel plastyki

Adam Chęcielewski – nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Wilczyńska – nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Legięcka – język niemiecki

Mariusz Reszel – nauczyciel wychowania fizycznego

Jadwiga Gabara – nauczyciel religii

Piotr Klimczyk – psycholog

Ewelina Krupa – logopeda